Orlická přehrada včera a dnes

25.08.2019

Vltavská kaskáda má pro mnoho lidí nedomyslitelný význam pro krajinu. Do krajiny pumpuje neskutečné množství vody, tím napomáhá ke zvýšení hladiny spodní vody, nebo pomáhá regulovat průtok a tím omezuje nebezpečí záplav. Součástí mé bakalářské práce byla i fotografická dokumentace okolí Orlické přehrady. Porovnávala jsem historii a současnost. pro mě velice zajímavý projekt, kdy jsem s historickými fotkami běhala po krajině, prodírala se křovím a málem i plavala. Mluvila jsem se starousedlíky, pamětníky a zaryl se do mě i pocit bezmoci, když si představím že mi rodnou půdu zaplavují kubíky vody. Bohužel soustava vodních hrází nenese jen klady ale i zápory. znečištění, hromadění odpadků, ztráta ducha místa a v neposlední řadě konec voroplavby. Krajina se nezměnila jen díky stavbě přehrady, měnila se hospodářská situace, zvětšovala se pole a lidé se snažili z půdy vytěžit co nejvíce nehledě na následky. Bohužel to má v dnešní době velký dopad na kvalitu půdy, na výnosy plodin a jejich kvalitu. Tím vším jsem se zabývala, alespoň okrajově ve své bakalářské práci.Fotografie dokumentující změnu krajiny před přehradou a po přehradě: